Opsvejste Bjælker

Kærsgaard A/S kan tilbyde projektering og fremstilling af opsvejste bjælker beregnet til vederlag for betonelementer i større byggerier. De opsvejste konsolbjælker kan produceres og leveres i henhold til specifikke projektkrav, hvor pladsbehovet til bjælkeudstrækningen under etagedæk er minimeret til ca. 120 mm + evt. brandbeskyttelse.

Bjælkernes udformning giver hurtig og sikker udstøbning ved vederlag og kan indgå i etagedæk i forretnings- og kontorlokaler, som robusthedstiltag der er krævet for visse bygningstyper og/eller som etagedæk under forudsætning af relativ beskeden egenvægt. De leveres som REI 60 bjælker uden passiv brandbeskyttelse på undersiden.

De opsvejste bjælker kan leveres og monteres med vores egne kraner og dygtige montører.

Kontakt os endelig for mere information.